Národný inšpektorát práce
Zamestnávateľ
Vyslanie

Kontaktná osoba
Informácia - Adresa kontaktnej osoby na území SR
SlovenskoVyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti:
____________________________________________
Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Webové sídlo Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky (www.nip.gov.sk) ako celok spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla

Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky - webposting@ip.gov.sk

Dátum vytvorenia: 13.06.2016
Dátum aktualizácie: 13.06.2016
____________________________________________________________________